Tag Archives: lichsu

LỊCH SỬ CÀ PHÊ

Trên thực tế có rất nhiều câu chuyện nói về nguồn gốc xuất xứ của cà phê theo những quan niệm khác nhau, nhưng lịch sử cà phê có thể được biết đến rộng rãi như sau. Hoặc giả nhiều khi người ta phóng đại những chuyện nhỏ thành chuyện lớn cho “mùi” cà phê […]